O nama


Dnevni integracioni centar INTERGreat nudi intenzivan program integracije za tražioce azila u Bosni i Hercegovini.

Naše prve aktivnosti su:

– Distribucija hrane i NFI
– Medicinska pomoć i stomatološka njega
– Psihološka pomoć i podrška mentalnom zdravlju
– Usluge prevođenja
– Savjetovanje i pravna pomoć, pomoć pri podnošenju zahtjeva za azil
– Sigurno stanovanje za ugrožene kategorije

Za ljude koji podnose zahtjev za azil u Bosni i Hercegovini i trebaju intenzivnu podršku, mi nudimo naš program:

Obrazovanje i ekonomska integracija:

– Kursevi jezika za bosanski i engleski
– Obuka vještina, radionice i priprema za tržište rada
– Socijalno preduzetništvo i zapošljavanje
– Nudenje usluga i proizvoda

Zajedno sa našim partnerima, volonterima i lokalnom zajednicom nudimo raznovrsne društvene mreže i kulturni projekat:

– Kulturne i sportske aktivnosti
– Filmske, podcast i fotografske radionice
– Projekti i izložbene radionice
– Javni nastupi i lobiranje